Institutionen för biologisk grundutbildning ligger på Stockholms universitets Frescati-campus. Campuset är omgivet av natur i den Kungliga nationalstadsparken, och har utmärkta kolletkivtrafikförbindelser till centrala Stockholm. Stockholm är en säker, innovativ och vacker stad som är rankad en en av världens bästa studentstäder.

Stark koppling till forskning

Stockholms Universitet bedriver forskning inom biologi som ger insikt till livet på våran planet. Från ämnen som genomik, växthusgas-producerande baltiska musslor och kostnaden av avancerade hjärnor till naturresurshantering är lärarna aktiva forskare som arbetar i framkant av sina respektive fält. Det här säkerställer en nära koppling mellan vetenskaplig forskning och dina studier.

En stimulerande studiemiljö

I kombination kommer våra föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska laboratorieklasser att öka dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Våra små klasser tillåter dig att interagera med lärare, professorer och forskare samt dina klasskompisar under diskussionsstunder. Du kommer att lära dig grundläggande färdigheter så att du kan kritiskt analysera och använda etablerade metoder på nuvarande och aktuella forsknings- och samhällsfrågor. Under exkursioner och fältkurser får du studera djur och växter i naturliga miljöer samt träna praktiskt ekologiskt arbete. Vi har tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten.