Salarna är numrerade efter vilket hus och vilken våning salen ligger. Sal E306 ligger alltså i E-huset på plan 3. Med lägst nummer i södra delen av huset och högre nummer i norr (E306 i södra änden).

 

Bild på entrén till D-huset
Ingången till D-huset.

D-huset

Här hittar du bland annat salar D258, D325 och D508.

Ingång 18B (Svante Arrhenius väg 18B).

Du kommer in på plan 3. För D2-salarna, gå igenom korridoren till mitten av huset och ta sedan trappen ned till våning 2. För att komma till D502 går du upp för trappan direkt vid ingången.

Här hittar du även en datorsal, i rum D406.

Bokade salar i D-huset

 

 

Ingång till E-huset

Ingången till E-huset.

E-huset

Här hittar du bland annat salar E306 & E314.

Ingång 20C (Svante Arrhenius väg 20C).

Du kommer in på plan 3.

Här ligger även studentkansliet, rum E311-315.

Bokade salar i E-huset

 

 

 

 

Ingång till NPQ-huset
Ingång till NPQ-huset.

NPQ-huset

Här hittar du bland annat salar P216, P232 och Vivi Täckholmssalen.

Ingång 20A (Svante Arrhenius väg 20A), för att hitta till ingången gå ned för backen mellan D- och E-husen.

Du kommer in på plan 2.

Ta höger för att komma till P-huset och sedan vänster för att hitta BIGs salar.

Vivi täckholmssalen ligger i Q-huset.

Bokade salar i NPQ-husen

 

Karta över husen

 

Karta över Arrheniuslaboratorierna
Karta över Arrheniuslaboratorierna. Ingångar markerade med röd triangel.