Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildning

För att bli ämneslärare i biologi krävs goda kunskaper, färdigheter och förmågor i biologi och i pedagogik. Därför läser de som vill bli ämneslärare med biologi som huvudämne kandidatprogrammet i biologi, vilket beroende på vald studiegång ger dig ämnesbehörighet i biologi för 7-9 och/eller gymnasieskolan samt i ytterligare något naturvetenskapligt skolämne. Därefter avslutar du din utbildning till ämneslärare med en påbyggnadsutbildning omfattande 3 terminer pedagogik/lärarkunskap . För att erhålla utökad behörighet i något ämne eller mot gymnasieskolan finns också möjlighet att läsa ytterligare en termin ämnesstudier.

Ämneskurserna som ingår i ämneslärarutbildningen i biologi och de två studiegångarna finns beskrivna på sidan för Kandidatprogrammet i biologi. Våra studievägledare kan hjälpa till att svara på frågor. För mer allmän information om läraryrket och ämneslärarutbildningen så kan du även vända dig till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik - MND, som ansvarar för den pedagogiska påbyggnadsutbildningen.

 

Arbetsmarknad

Det finns stort behov av lärare som arbetar med biologi, matematik och naturvetenskap såväl i grundskolan som i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Behörighet och anmälan

Du söker till Kandidatprogrammet i biologi. Läs mer om behörighetskrav och övrig anmälningsinformation i webbsidan Kandidatprogram i biologi.

Vid frågor

Kontakta oss på info.big@su.se

Bokmärk och dela Tipsa

Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post
info.big@su.se

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 20C

Öppettider
Under terminstid

Just nu är lokalerna sängda för studenter.

Maila till info.big@su.se 
 

Under jul- och nyår
23/12 stängt
30/12, 2/1 och 3/1 1000-1200
 

Department of Biology Education in social mediaBIG on Facebook Stockholm University on Instagram BIG on Linkedin Stockholm University on Twitter Stockholm University on YouTube