Anledningar att välja masterprogrammet i biologi

  • Möjligheten att skapa ditt egna unika program
  • En bred utbildning som kan vinklas för att passa många olika karriärplaner
  • Du får vara del av en internationell och utmanande läromiljö där du får utveckla dina färdigheter, kunskaper och nätverk.

Programmets upplägg

Två år heltidsstudier, 120hp, ger en master i biologi

Masterprogrammet i biologi ger dig möjligheten att välja mellan fler än 20 olika biologikurser som täcker hela vidden av de biologiska ämnena. För specifika kurser måste du se till att du har behörighet. Programmet är flexibelt och du kan läsa up till 60hp inom andra ämnen, såsom juridik eller ekonomi.

De valbara kurserna inom biologi hittar du här. Listan uppdateras varje år. De valfria kurserna kan du läsa vid en annan institution och/eller andra ämnen om du så önskar. Kurser på grundnivå kan maximalt utgöra 30hp av ditt program.

Första året

Höst Vår
Valbara och valfria kurser Valbara och valfria kurser

 

Andra året

Höst Vår    
 Valfria kurser eller examensarbete Examensarbete                           

 

Examensarbete görs i en forskningsgrupp vid någon av de biologiska institutionerna vid Stockholms universitet. Det finns ockå möjligheten att göra sitt examensarbete externt, vid ett annat forskningsinstitut eller företag.

Exempel på examensarbeten

  • Temporal genomic change in the Scandinavian brown bear
  • Primate brain size correlates with life history and group size
  • POU/Oct transcription factor Nubbin in Drosophila immunity

Karriärmöjligheter

En utbildning inom biologi ger dig en mycket bred och användbar kunskap, där du också tränas i att identifiera och lösa problem. Du får kompetenser som öppnar för spännande arbetsuppgifter såsom forskning, utveckling, utredning eller förvaltning. Biologer återfinns på många olika håll i samhället, till exempel vid universiteten, inom läkemedelsindustrin, på myndigheter och intresseorganisationer eller bioteknikföretag. Genom att komplettera din utbildning med pedagogik, juridik, eller kommunikationsvetenskap öppnar du upp arbetsmarknaden ytterligare och kan arbeta exempelvis som lärare eller vetenskapsjournalist. En undersökning från 2015 visade att 70% av biologerna från Stockholms universitet har jobb direkt efter examen. På svenska finns en kort sammanfattning ( Efter studierna - biologi (75 Kb) ), och på engleska en lite längre analys ( After graduation VI - biology (681 Kb) ). Se också undersökningen för naturvetare från Stockholms universitet ( Efter studierna VI - naturvetare (1638 Kb) ).

Behörighet

Masterprogrammet i biologi kräver en bred bakgrund i biologi som ska ha täckt de stora ämnena inom biologi: minst 60 hp av cell- och molekylärbiologi, botani, zoologi, ekologi & fysiologi.

Vi ser fram emot din ansökan!