Anledningar att välja masterprogrammet i ekologi och biodiversitet

  • Seminariebaserad undervisning ger många möjligheter till interaktion och diskussion
  • Bred träning i att intergrera evolutionär teori med experimentella och analytiska färdigheter
  • Flexibilitet att forma ditt eget program enligt dina karriärmål

Programmets upplägg

Två år heltidsstudier, 120hp, ger en masterexamen i ekologi och biodiversitet

Masterprogrammet i ekologi och biodiversitet inkluderar kurser inom evolutionär ekologi, biodiversitet, experimentdesign samt vetenskaplighet inom biologisk forskning. Det finns gott om utrymme inom programmet att forma den utbildning du vill ha.

Valbara kurser väljs ifrån en lista som uppdateras varje år. Valfria kurser kan vara ifrån andra ämnen samt från andra institutioner. Kurser på grundnivå kan maximalt utgöra 30hp av din examen.

Första året

Höst Vår
Biodiversitet: mönster och processer Valbar(a) kurser
Biologisk statistik II Valfria kurser
Evolutionär ekologi  
Biologisk statistik III  

 

Andra året

Höst Vår
Valfria kurser eller examensarbete Examensarbete
  Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning

 

Examensarbeten görs i en forskningsgrupp vid antingen zoologiska institutionen eller på institutionen för ekologi, miljö och botanik. Det finns också möjligheten att göra sitt examensarbete externt, vid ett annat forskningsinstitut eller företag.

Exempel på examensarbeten

  • Screening for the amphibian Chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis in southern Swedish amphibian populations
  • Effectiveness of buffer strips for the protection of vascular flora in riparian areas in Boreal forests of Central Sweden
  • Genetic rescue in an inbred arctic fox (Vulpes lagopus) population
  • Habitat suitability as a predictor for occurrence of the saproxylic beetles Osmoderma eremita and Elater ferrugineus

Karriärmöjligheter

En masterexamen inom ekologi och biodiversitet öppnar upp för en mängd karriärmöjligheter inom akademvärlden eller statligt arbete. En avslutad masterexamen ger dig möjlighet att söka doktorandstudier. Programmet kommer också att ge dig en god bakgrund för arbete inom bevarande och ekologi, inom till exempel skogsbruk eller jordbruk, fiske och jakt eller inom administrativa verk och myndigheter som arbetar med bevarandefrågor.

Behörighet

Ekologi och biodiversitetprogrammet kräver en gedigen kunskap och bakgrund inom biologi och en god förståelse för ekologi och evolution. Ett års heltidsstudier i biologi krävs, samt minst en termin ekologi eller evolutionsteori.