Anledning att välja master i etologi

  • Bred utbildning i etologi som passar många olika karriärval som involverar djurs beteende
  • Mycket goda möjligheter till praktiskta studier på laboratorium eller på Tovetorps forskningstation
  • Flexibelt program som låter dig skräddarsy din utbildning som du vill ha den.

Programmets struktur

Två års heltidsstudier, 120hp, ger en master i etologi

Masterprogrammet i etologi ger dig en bra bas inom etologi, med bland annat kunskap om djurs kognition, och mänskligt beteende. Det finns gott om utrymme inom programmet att forma den utbildning du vill ha för att ni dina karriärmål genom att välja de valbara och valfria kurser som passar just dina karriärmål.

Första året

Höst Vår
Partnerval Valbar(a) kurs(er)
Biologisk statistik II Valfria kurser                                     
Djurs kognition  
Människans beteende: biologi och kultur  

 

Andra året

Höst Vår

Valfria kurser eller examensarbete

Examensarbete                         

 

Examensarbeten görs i en forskningsgrupp vid zoologiska institutionen, inom ämnesområdena: furageringsbeslut, djurs personlighet, hjärnevolution, klimatförändringar och beteende, kollektivt beteende, adaptiv färgsättning, kognition, sexuell selektion och socialt beteende. Det finns också möjligheten att göra sitt examensarbete externt, vid ett annat forskningsinstitut eller företag.

Exempel på examensarbeten

  • Levelling the field: Applying the open field test in situ on voles in the Swedish mountain range
  • Investigating traits affecting dominance in domestic fowl: The role of comb size, aggression and age
  • The effect of brain size on associative learning and behavioural flexibility in the guppy (Poecilia reticulata)

Karriärmöjligheter

En masterexamen i etologi öppnar upp många karriärmöjligehetr. En avslutad masterexamen ger dig behörighet att söka doktorandtjänster. Förutom arbete inom akademin är etologi viktigt inom karriärsfält där förståelsen för djur beteeende är viktigt, såsom i djurparker, inom djurhållning och djurskydd samt inom miljbyråer.

Behörighet

Ekologi och biodiversitetprogrammet kräver en gedigen kunskap och bakgrund inom biologi och en grundläggande förståelse för etologi. Ett års heltidsstudier i biologi krävs, samt en termin etologi.

Vi ser fram emot din ansökan!