Anledningar att välja masterprogrammet i marinbiologi

  • Undervisning av internationellt erkända forskare
  • Tillgång till utmärkta faciliterer för fältkurser och examensarbeten på fältstationerna på Tjärnö och Askö
  • Friheten att skräddarsy ditt eget program från ett brett urval av kurser

Programmets upplägg

Två år heltidsstudier, 120hp, ger en masterexamen i marinbiologi

Masterprogrammet i marinbiologi har tre valbara fokus: marinekologi, ekotoxikologi och tropisk marinbiologi. Programmet täcker ett brett ämnesspann från ekosystemdynamik till marin bevarandebiologi, från miljöer som Östersjön till tropiska hav. Genom att välja från de valbara kurser som erbjuds för programmet kan du forma programmet att passa just din karriärbana.

Första året

Höst

Vår
Marin ekosystemdynamik Valbara och valfria kurser
Biologisk statistik II  
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom  

 

Andra året

Höst Vår
Valbara kurser eller examensarbete Examensarbete                             

 

Examensarbete görs i en forskningsgrupp vid institutionen för ekologi, miljö och botanik. Det finns också möjligheten att göra sitt examensarbete externt, vid ett annat forskningsinstitut eller företag.

Exempel på examensarbeten

  • Ontogenetic influences on endothermy in the great white shark (Carcharodon carcharias)
  • Opposing latitudinal patterns on coral reef browsing rates and related fish assemblages in two subtropical bays with low functional redundancy
  • Investigating epifauna community assembly in shallow bays using traits

Karriärmöjligeheter

Masterprogrammet i marinbiologi ger karriärmöjlgheter inom både akademisk forskning och arbete inom akvatiska miljöfrågor, inom till exempel kunsultföretag eller länsstyrelser.

Behörighet

Masterprogrammet inom marinbiologi kräver en gedigen bakgrund inom biologi och en god förståelse för ekologi. Ett års heltidsstudier i biologi krävs, samt en termin ekologi, floristik och faunistik.