Anledning att välja masterprogrammet i mikrobiologi

  • Stark fokus på laboratorieteknik och färdigheter på avancerad nivå
  • Nära samverkan med ledande och aktuell forskning

Programmets upplägg

Två år heltidsstudier, 120hp, ger en masterexamen i mikrobiologi

Masterprogrammet i mikrobiologi kommer att ge dig en god förståelse for mikroorganismers liv genom kurser i mikrobiologi och infektionsbiologi. Genom att välja från de valbara kurser som erbjuds för programmet kan du forma programmet till att passa din karriärbana.

Första året

Höst Vår
Valbara eller valfria kurser Mikrobiologi
Immunologi Infektionsbiologi              

 

Andra året

Höst Vår
Valfria kurser och/eller examensarbete Examensarbete                                 

 

Examensarbeten görs i en forskningsgrupp vid Institutionen för molekylära biovetenskaper, Wenner-Grens Institut.

Exempel på examensarbeten

  • Modelling transmigration of Toxoplasma gondii across polarized cell monolayers
  • Characterization of dendritic cell lines JAWS II and MUTZ-3 as a model for Toxoplasma gondii-induced hypermigration
  • The relevance of Staphylococcus aureus' SigB in the paradoxical response to Ciprofloxacin

Karriärmöjligheter

De verktyg och kunskaper du förvärvar under din utbildning öppnar för många karriärmöjligheter. Dessa inkluderar statliga verk, universitet med fokus på forskning och utveckling inom bioteknologi, farmakologi samt livsmedels- och medicinsk industri.

Behörighetskrav

Mikrobiologiprogrammet kräver en gedigen kunskap och bakgrund inom molekylärbiologi och en god förståelse för kemi. Kandidatexamen i molekylärbiologi eller motsvarande krävs, samt ett års heltidsstudier i mikrobiologi och en termin kemi, speciellt biokemi.

Vi ser fram emot din ansökan!