Anledningar att välja masterprogrammet i molekylära livsvetenskaper

  • Flexibel kurs som du kan skräddarsy efter dina intressen och karriärmål
  • Internationellt och interaktiv forsknings- och studiemiljö
  • Starkt fokus på labb- och experimentella metoder

Programmets upplägg

Två år heltidsstudier, 120hp, ger en masterexamen i molekylära livsvetenskaper

Masterprogrammet erbjuder ett urval av kurser som täcker ett brett spektrum av ämnen från cellbiologi, molekylärbiologi, biokemi, genetik, mikrobiologi, uvecklingsbiologi, molekylär fysiologi och immunologi. Programmet är flexibelt och du kan ta upp till 60hp av valfria kurser, som också kan vara ifrån andra ämnesområden såsom juridik eller ekonomi.

Första året

Höst Vår
Valbara och valfria kurser Valbara och valfria kurser

 

Andra året

Höst Vår
Valfria kurser eller examensarbete  Examensarbete                            

 

Examensarbeten görs i en forskningsgrupp vid institutionen för molekylära livsvetenskaper, Wenner-Grens Institut. Det finns också möjligheten att göra sitt examensarbete externt, vid ett annat forskningsinstitut eller företag.

Exempel på examensarbeten

  • Role of imaginal disc growth factors (IDGFs) in Drosophila immunity
  • Investigation of radiosensitizers for tumor initiating cells in lung cancer
  • RNA editing in splice sites
  • Suitable conditions for quantitative Western blot with analysis of UCP1 protein expression in iBAT and ingWAT of mice under thermal stress, high fat diet and thyroxin treatment

Karriärmöjligheter

En masterexamen i molekylära livsvetenskaper öppnar ett brett spektrum av karriärmöjligheter både inom och utanför universitetsvärlden. Viktiga delar av vår industri och vårt samhälle kräver djupa kunskaper i molekylära livsvetenskaper.  Det kan sträcka sig från biomedicinsk forskning och farmaceutisk utveckling till miljöns påverkan på biologiska system och kvalitetskontroll av födoämnen samt nutrition. Detta program vänder sig självklart också till dig som vill forska inom det spännande forskningsfältet molekylära livsvetenskaper.

Exempel på tjänster som våra alumner besitter

Behörighetskrav

Mikrobiologiprogrammet kräver en gedigen kunskap och bakgrund inom molekylärbiologi och en god förståelse för kemi. Kandidatexamen i molekylärbiologi eller motsvarande krävs, samt ett års heltidsstudier i mikrobiolog och en termin kemi, speciellt biokemi.

Vi ser fram emot din ansökan!