Anledningar att välja masterprogrammet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling

  • Bred träning i metoder för att studera komplexiteten i socio-ekologiska system
  • Betoning på resiliens-tänk som kan appliceras på problem vi ser ute i världen
  • Internationell och interaktiv studiemiljö där du utvecklar både färdigheter och nätverk

Programmets upplägg

Två år heltidsstudier, 120hp, ger en masterexamen i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling

Under första året är kursernas betoning på resiliens och reflekterar de utmaningar som dagens samhälle står inför, med utgång ifrån forskning på Stockholm Resiliens Centrum. Under det andra året kommer du få praktisk erfarenhet under ditt examensarbete.

Första året

Höst Vår

Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt

Styrning och förvaltning av social-ekologiska system

Systemteori och resilienstänkande

Resiliensreflektioner och tilllämpningar

 

Andra året

Höst Vår
Examensarbete Examensarbete

 

Examensarbeten görs i en forskningsgrupp vid Stockholm Resiliens Centrum

Exempel på examensarbeten

  • Mapping the supply and demand of ecosystem services in the Helge å catchment area, Sweden
  • Learning to bridge conservation and development: A case study from the environmental monitors programme in Kruger to Canyons biosphere reserve
  • Revealing distal drivers in coral reef social-ecological systems. Mapping land grabbing and human migration at a global scale
  • Exploring tools to promote pro-environmental behaviour. Can behavioural insights from psychology and behavioural economics be utilized to increase the recycling of food waste in Hökarängen, Sweden?

Karriärmöjligheter

Masterprogramemt ger bra förutsättningar och god förberedelse för att fortsätta med doktorandstudier inom socio-ekologiska system och hållbarhet. Programmet öppnar ocksså upp för möjligheter inom myndigheter, NGOs, och forskningsinstitut. Inom den privata sektorn finns möjlighet att jobba som konsult eller för etableringföretag över hela världen.

Behörighetskrav

Socio-ekologisk resiliens för hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligtprogram. Vi kan därför erbjuda studenter med olika bakgrund plats på programmet. Vi tror också att detta är den bästa miljön att lära ut hållbarhet inom. Alla med en kandidatexamen kan därför söka till programmet. Urvalet sker på din förmåga att förklara varför just din bakgrund passar programmet.

Vi ser fram emot din ansökan!