Barnkultursymposium 2024

Evenemang

Startdatum: torsdag 21 mars 2024

Tid: 09.00

Slutdatum: fredag 22 mars 2024

Tid: 13.00

Plats: Aula Magna, Frescati

I år under rubriken Bak å fram och upp å ner och ut å in – barnkulturens egna vägar.

Centrum för barnkulturforsknings årliga symposium går av stapeln den 21-22 mars 2024 i Aula Magna, Frescati.

Under dessa två dagar möter vi forskare och barnkulturutövare med föredrag, presentationer och samtal om barnkultur som kan ställa vardagen på ända och öppna nya dörrar!

Barnkultursymposium 2024

Programmet inleds med Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet och Margreta Aspán, föreståndare för centrum för barnkulturforskning.
Därefter medverkar Eva Alerby | Laurie Halse Anderson (USA) i samtal med Elina Druker | Susanna Ylönen (Fi) | Viktor Magne Johansson | Lucas Gottzén & Simon Wessbo | Sara Uhnoo, Anna Lund & Galdem A Talk | Malena Janson | Magnus Allensten & Lisa Långbacka | Pija Lindenbaum i samtal med Olle Widhe. Anna Westberg Broström, prefekt, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet avslutar årets barnkultursymposium.

Mer information och anmälan

Programhäfte Barnkultursymposium 2024 (1036 Kb)

Lunchställen nära Aula Magna (749 Kb)

Pija Lindenbaum har illustrerat symposiebilden 2024.