Mötesplats barnkultur: Krafter som tar form – estetiska perspektiv på pojkars fysiska krigslek

Evenemang

Datum: tisdag 4 oktober 2022

Tid: 17.00 – 18.30

Plats: Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, Stockholm

Centrum för barnkulturforskning bjuder, tillsammans med Länskulturkonsulenterna i Region Stockholm och Teater Tre, in till höstens mötesplatser: två tillfällen som på olika sätt berör scenkonst, dans och rörelse med och för barn och unga. Höstens första gäst är Ebba Theorell, som forskat om pojkars krigslek utifrån ett dansteoretiskt perspektiv.

Barns fysiska krigslekar är något som vuxenvärlden ofta ser som problematiska och det är lekar som ofta möts med totalförbud i förskolor och skolor. Hur påverkas barn, oftast pojkar, om vi konstant dömer ut, förbjuder och ignorerar de lekar som de väljer att leka? Tidigare forskning har i stor utsträckning tittat på krigslekar i relation till aggressivitet men Ebba Theorell såg någonting annat. Genom att filma krigslekande barn i tre till nio års ålder, och analysera lekarna med hjälp av estetiska perspektiv som bland annat dansteori, har hon öppnat för fler sätt att se på fysiska krigslekar.

Med utgångspunkt i sitt filmmaterial och i sin forskning kommer Ebba Theorell att föreläsa på mötesplats barnkultur den 4/10. I föreläsningen berättar hon om hur hon tagit hjälp av dansteori för att analysera estetiska dimensioner som kommer till uttryck och undersöks i små barns krigslek.

Bild: Ebba Theorell
Bild: Ebba Theorell

Om Ebba Theorell

Ebba Theorell är lektor i estetiska ämnens didaktik med inriktning mot dans och

Porträtt av Ebba Theorell
Ebba Theorell Foto: Linnea Bengtsson

film, men är också konstnär och pedagog med fokus på kropp, rumslighet, dans, film och bild. Hon har arbetat med utvecklingsprojekt i förskola men också med egen konstnärlig verksamhet, till exempel i essäfilmen Kraften om pojkars krigslek. Ebba disputerade 2021 med avhandlingen Kraft, form, transformationer: Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek.

Ebbas avhandling finns att hämta i fulltext här.

Mer information och anmälan

Datum: Tisdag den 4 oktober 2022
Tid: kl. 17.30 (Vi bjuder på fika kl. 17.00)
Plats: Teater Tre - Hitta hit

Anmälan

 

Om Mötesplats barnkultur

Centrum för barnkulturforskning arrangerar, tillsammans med länskulturkonsulenterna i cirkus, dans, film, hemslöjd och musik, Mötesplats barnkultur: En mötesplats för dig som arbetar med, eller är intresserad av, barnkulturområdet. Genom inbjudna gästföreläsare får du ta del av nyskapande projekt, nyheter inom forskningen och spännande verksamheter inom barnkultur. Under 2022 genomförs Mötesplats barnkultur i samarbete med Teater Tre.

Till mer information om Mötesplats Barnkultur.