Programsläpp! Barnkultursymposium 2022 del 2

Den 2 september är det äntligen dags för andra delen av Centrum för barnkulturforsknings symposium med temat barnkultur och makt. Med bara en vecka kvar till valet bjuds det på en heldag i Aula Magna och ljuset riktas denna gång särskilt mot barnkulturpolitik och barnkulturens förutsättningar och villkor.

Malena Janson, forskare och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning beskriver temat som å ena sidan tidlöst, eftersom både kultur för barn och barns kultur genomsyras av maktfrågor, och å andra sidan dagsaktuellt. Detta med tanke på den stundande valdagen då frågor om vilken kultur, till vilka barn och varför ställs på sin spets.

Maktperspektivet är ständigt närvarande i barnkulturen. Det är t ex vuxna som bestämmer över kulturen barn tar del av; vilka filmer, böcker och föreställningar som finns att tillgå och om de är lämpliga för en viss barngrupp att ta del av.

Porträttbild av Malena Janson
Malena Janson, föreståndare Centrum för barnkulturforskning
Foto: Anna Ledin Wirén

I barns egen kultur, såsom lek, skapande och humor, kan vi sedan se hur barnen förhåller sig till det vuxna maktövertaget på olika, ofta mindre smickrande, sätt, säger Malena.

Detta väcker frågor som: Vem har den verkliga makten över barnkulturen? Vad har barnen att säga till om? Hur uttrycks barns motstånd mot vuxenmakt i deras egen kultur? Frågor som på olika sätt kommer lyftas under symposiet i september.

– I dag är alla barns lika rätt till lek, fritid och kultur liksom alla barns lika rätt till yttrandefrihet via valfritt medium lagstadgade. Men vi vet ju att trots vackra ord hittar inte alla barn fram till kulturen och blir inte lyssnade på i dagens Sverige.

Symposiet kommer därför också att rikta blicken mot några frågor som sällan eller aldrig lyfts i den politiska debatten, men som vi på Centrum för barnkulturforskning menar är avgörande för samtiden och framtiden. Viktiga frågor som: hur kan kultur för barn och unga stärka demokratin? Vilken barnkultur vill politikerna satsa på? Hur når kulturen alla barn? Och var kommer skolan in?

Centrum för barnkulturforskning har arrangerat symposier på olika barnkulturella teman alltsedan centrumet grundades 1980. Denna gång har man dock valt att satsa stort och för allra första gången arrangeras symposiet i Aula Magna.

–  Vi längtar efter att träffa alla våra barnkulturvänner och vi tror och hoppas att det finns en längtan efter att, i ett fysiskt rum, ta del av ny forskning, inspirerande samtal och spännande möten.  Vi vågar lova att detta är ett program det är värt att resa till huvudstaden för.