Du kan fortfarande göra sen anmälan till VT-23

Det finns fortfarande platser kvar till vårens kurser.

Kvinna som studerar

 Foto: Jens Olof Lasthein.

 

 

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via:

www.antagning.se
Du hittar direktlänk till anmälningssidan genom att klicka på respektive kurs eller program nedan.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas din anmälan efter det datum du anmälde dig. Sena anmälningar handläggs löpande och det kan dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.

Läs mer om vad som gäller från anmälan till antagning

 

Utbildningar som öppnar för sen anmälan

Nedan hittar du våra utbildningar som är öppna för sen anmälan från den 15 december inför vårterminen 2023.

Anmälan stänger en vecka innan kursen eller programmet startar. Anmälan kan komma att stänga tidigare om det finns tillräckligt många sökande. Anmäl dig därför så fort som möjligt när anmälan öppnar för att öka dina chanser att få en plats.

 

Fristående kurser på grundnivå

Observera att kurserna kan komma att stänga tidigare om det är tillräckligt många sökande.

Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter (BK30II), 7,5 hp
Sista anmälningsdag 6 februari.

Barns och ungas upplevelser av kultur (BK40II), 7,5 hp
Sista anmälningsdag 13 mars.

 

 

Fristående kurser på avancerad nivå

Observera att kursen kan komma att stänga tidigare om det är tillräckligt många sökande.

Barnets bästa i barnkulturen (BKK004), 7,5 hp
Sista anmälningsdag 13 mars.

 

Kontakt

Studentexpedition Centrum för barnkulturforskning (CBK)
På denna sida