Djupdyk i Östersjöns glömda förflutna - ny tvärvetenskaplig kurs hösten 2022

Östersjöns bräckta vatten – vad kan det berätta? Under åren 1450 – 1850 spelade detta hav en unik roll i de omgivande ländernas historia. Havet var en plats för krig men också en transportväg som kunde binda ihop platser med varandra, liksom en resurs för de framväxande staterna runtomkring. Ansök senast 19 april!

I kursen Östersjöns glömda förflutna ca 1450–1850. Historiska, arkeologiska och etnologiska perspektiv på havet används både historiska, etnologiska och arkeologiska metoder. Här får du se hur källmaterial och lämningar i arkiv, museer och på havets botten tillsammans kan berätta om havets komplexa förflutna.

Kursens lärare är historiker, etnologer och arkeologer som aktivt utforskar denna period i Östersjöns historia utifrån sina specialiseringar. De är knutna till Centrum för maritima studier, ett tvärvetenskapligt samarbete mellan SU och Statens maritima och transporthistoriska museer. Få insikt i hur flera ingångar och metoder tillsammans kan ge en mer sammanhållen och mångskiftande bild av människans relation till detta unika hav – Östersjön.

 

 

Om kursen

Kursen "Östersjöns glömda förflutna ca 1450–1850. Historiska, arkeologiska och etnologiska perspektiv på havet" är kopplad till Centrum för maritima studier, som är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.

Kursens innehåll grundas till stor del i forskningen inom det CEMAS-ledda programmet Den glömda flottan. "Sveriges "blåa" kulturarv ca 1450-1850". Forskare från programmet, från både SU och SMTM, undervisar på kursen.

Centrum för maritima studier

Forskningsprogrammet Den glömda flottan

Statens maritima och transporthistoriska museer