Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium 17/6

Konferens

Datum: fredag 17 juni 2022

Tid: 09.00 – 18.00

Plats: Campus Frescati

Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021). Symposiet är uppskjutet till den 17 juni 2022.

Juristernas hus. Låga hus med lutkragande tak inbäddade i grönska
Juristernas hus där symposiet eventuellt kommer att hållas. Foto: Agneta Hollström

Du hittar all information på symposiets engelska sida:

Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium