Språket, en personlig historia

Vilket språk klär dig bäst? Stämmer det att du är varmare när du pratar italienska, mer utåtriktad när du pratar engelska och roligare när du pratar ditt modersmål? Forskare vid Stockholms universitet menar att kultur, värderingar och antaganden påverkar hur personlighet ändras beroende på vilket språk som talas.

Person pratar och gestikulerar med en hand. Foto: Scott Griessel, MostPhotos
Foto: Scott Griessel, MostPhotos

Klara Skogmyr Marian, lektor och forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet och forskare vid universitetet i Neuchâtel, säger att hur du upplever eller ser på en kultur, och dess språk, kommer att påverka hur du känner dig när du talar det språket.

Klara Skogmyr Marian. Foto: privat
Klara Skogmyr Marian. Foto: privat

– Dina egna attityder till en kultur och ett språk spelar in, och vad du förknippar med den kulturen kan få dig att agera annorlunda och känna dig annorlunda när du pratar.

För några veckor sedan presenterade The Local en artikel där forskare från Stockholms universitet redogör för att det finns en koppling mellan språk och personlighet. Du kanske har upplevt det själv? När du berättat ett roligt skämt på ett språk kan det roliga i skämtet vara som bortblåst i ett annat.  

Studier visar på att språk och personlighet hör ihop med vilka antaganden som individen har om kulturen där språket talas. Det påverkar vilka sidor av sin personlighet som individen väljer att lyfta fram. Kunskap om språk, kultur och normer påverkar även hur personlighet ändras, uppfattning av självbild och hur samspel med andra ter sig. I en kultur hälsar man med kindpussar och i en annan kultur tar man i hand, språket och upplevelse av personlighet ändras på samma sätt.

När man lär sig ett nytt språk kan graden av språkkunskap och språkfärdighet påverka känslan av hur man uttrycker sig. I början när man är ny till ett språk har man inte lika mycket språkliga resurser att använda sig av, vilket kan leda till känslan av brist och att man inte har tillgång till språket fullt ut. När grammatik, språknormer och annat sedan utvecklas förändras även det egna uttryckssättet. Kunskap och erfarenhet stärker känslan för det egna språkbruket när det används och tillämpas i nya sammanhang och kan även stärka självförtroendet

Nathan Young. Foto: privat
Nathan Young. Foto: privat

Nathan Young är lektor vid Stockholms universitets Centrum för tvåspråkighetsforskning och Marie Curie-forskare vid Universitetet i Oslo, med doktorsexamen i lingvistik. Han säger att idén om att våra personligheter skiftar när vi talar olika språk är kopplad till personlig historia.
– Det handlar om hur du tänker på platsen där det språket kommer ifrån, eller där du får den upplevelsen av språket – till exempel hem, arbete, TV.

Text: Mimi Fredriksson

Läs hela artikeln (på engelska) på TheLocal.se:

Hej, hello, hola: Does your personality change when you speak another language?

Nathan Young

Klara Skogmyr Marian