Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Gruppbild i fikarum. Image by Free-Photos from Pixabay

Workshop: Lagarbete för ökat lärande

Studier visar att universitetslärare ofta värdesätter att samarbeta med andra lärare, samtidigt lyckas de inte med det i den utsträckning de önskar. Varför? Här får du tillsammans med kollegor identifiera hinder för samarbete och diskutera hur dessa kan överbryggas.

Studenter i grupp vid bord. Foto: Jens Olof Lasthein

Workshop: Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper ─ introduktion till Samverkansinlärning

Den pedagogiska modellen "Samverkans-Inlärning" hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Med samverkansinlärning ökar dina studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater.

NU2022

Högskolepedagogisk utvecklingskonferens med tema ”att synliggöra lärande”

Konferensen NU2022 är Sveriges största mötesplats för spridning, dialog och debatt om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. Dags att skicka in bidrag!

Illustration av hus och grönska runt jordklotet. Illustration: Pixabay

Workshop: Undervisa för en hållbar utveckling

Upptäck tillsammans med kollegor hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisning i förhållande till våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.

Karolina Broman on Virtual reality as a way to visualise chemistry in 3D — a hands on workshop

SAMTAL@SU: Virtual reality as a way to visualise chemistry in 3D — a hands on workshop

How to use Virtual Reality to bring learning chemistry (or other subjects) to a new level of understanding. Meet and discuss Virtual Reality (VR) as a complement to plastic ball and stick models for visualising chemical structures in three dimensions.

Högskolepedagogiska nätverk
Dokumentera din pedagogiska skicklighet
Aktuell högskolepedagogisk forskning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

social media

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube