Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Foto: Pixabay

Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer

Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Tillsammans deltar ni i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.

Una Cunningham. Foto: Annika Forslund

Nystartat IKT-pedagogiskt team hjälper universitetslärare klara digital undervisning

Universitetets lärare och institutioner ska få hjälp att utveckla sin pedagogiska verksamhet med olika verktyg i informations- och kommunikationsteknik.

Annika Johansson, pedagogisk ambassadör 2021

Årets pedagogiska ambassadörer startar nya utvecklingsprojekt om undervisning

Digitalt lärande, digitala examinationer och utveckling av ny form för handledning av examensarbeten är några ämnen som lyfts av årets pedagogiska ambassadörer i nystartade utvecklingsprojekt. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning.

Illustration: Pixabay

Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i humanvetenskapliga ämnen

Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det humanvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. I kursen får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande — du blir skickligare och tryggare i din lärarroll. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).

Zoom undervisning

Så distansundervisar du i Zoom

I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.