Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Workshop about culture and communication in research supervision

Workshop: Intercultural communication in research supervision

This is a workshop about supervising postgraduate research students in intercultural contexts. You will be introduced to different ways of dealing with intercultural incidents, including different value systems, different ways of relating to hierarchy and characteristics of different cultures.

En jämställd akademi - verklighet eller myt?

Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt?

Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar vi oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi vår handlingsberedskap ifall konflikter uppstår.

Kompass

Utveckla ditt handledarskap — workshopserie om forskarhandledning

Få nya perspektiv på utmaningar i ditt handledarskap genom att delta i en eller flera workshoppar om forskarhandledning. Nyheter i höstens workshopserie fokuserar på etiskt handledarskap och interkulturell kommunikation. Favorit i repris är workshopen om regler och förordningar för forskarutbildningen just vid Stockholms universitet.

Lena Geijer och Tore Nilsson

Workshop: Trimma dina undervisnings- och examinationsformer

Vad har du prövat? Problembaserat lärande, undersökande arbetssätt, Active-Learning-Classroom och omvänt klassrum — modellerna och begreppen för hur vi kan tänka kring och organisera vår undervisning är många. Tillsammans med kollegor hittar du nya former och modeller för att utveckla undervisning och examination.

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skiclighet start
Pedagogeeks

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning