Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Digitala kompetenser

Digitala kompetenser för undervisning

Hur kan du använda digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation? Lär dig värdera hur digitalisering påverkar dina studenters förväntningar på undervisningen, och hur du värderar och använder digitala stöd på ett pedagogiskt sätt.

Nätverk ONL kursen tumnagel

Learn to create collaborative and flexible learning environments online

Open Networked Learning is an online course for university teacher who wants to learn how to create collaborative and flexible learning environments online. Extend your professional network meeting colleagues from different universities, disciplines and cultures. Together you will learn to develop teaching using digital tools and methods in a pedagogical context as well as getting updated on research and trends in online learning. START: Sep 17

Lärarkonferensen

Lärarkonferens2020 lyfter vetenskapligt förhållningssätt till undervisning

Möjligheter med akademiskt lärarskap! Det är temat på Stockholms universitets fjärde högskolepedagogiska konferens för universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga. Lärarkonferens2020 som går av stapeln den 26 mars 2020 är en mötesplats för utbyte av utveckling och utforskning av den universitetspedagogiska praktiken. Vik dagen redan nu!

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skiclighet start
Pedagogeeks

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning