Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Foto: Niklas Björling

Online workshop: Utveckla din handledarroll genom gestaltande metoder

Har du någon gång hamnat i en besvärlig situation i samband med handledning av studenter? Kände du dig låst, missnöjd eller villrådig? Lär dig mer om olika sätt att agera för att nå förändring i sociala sammanhang och hitta nya strategier för handledningssamtal som fungerar.

Illustration: Pixabay

Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i humanvetenskapliga ämnen

Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det humanvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Här får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande.

Annika Johansson, pedagogisk ambassadör 2021

Årets pedagogiska ambassadörer startar nya utvecklingsprojekt om undervisning

Digitalt lärande, digitala examinationer och utveckling av ny form för handledning av examensarbeten är några ämnen som lyfts av årets pedagogiska ambassadörer i nystartade utvecklingsprojekt. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning.

Zoom undervisning

Så distansundervisar du i Zoom

I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.