Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Workshop om grupphandledning av examensarbeten

Lär dig mer om grupphandledning av examensarbeten

Vill du förnya och effektivisera din handledning av examensarbeten? Workshop där du ges möjlighet att diskutera och reflektera kring hur du kan arbeta med grupphandledning och hur det kan öka kvaliteten i handledningen för både dig och dina studenter.

Workshop - bygg kurs i Athena med pedagogiskt avstamp för ökat lärande

Bygg kurs i Athena med pedagogiskt avstamp för ökat lärande

I workshopen får du en överblick över lärplattformen Athena. Vi utbyter erfarenheter av Athena med varandra och du får tid till att reflektera över pedagogiska behov. Du lär dig funktioner i Athena samt får bygga din egen testkurs där du kan öva och prova olika moment.

Pedagogiska ambassadörer

De är årets pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som driver ett projekt för utveckling av undervisning vid sin institution. Nu startar nya projekt om bland annat utveckling av undervisningsformer, bedömning av examensarbeten och lärarlagets digitala kompetens.

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skiclighet start
Pedagogeeks

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning