Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Lena Geijer och Tore Nilsson

Workshop: Trimma dina undervisnings- och examinationsformer

Vad har du prövat? Problembaserat lärande, undersökande arbetssätt, Active-Learning-Classroom och omvänt klassrum — modellerna och begreppen för hur vi kan tänka kring och organisera vår undervisning är många. Tillsammans med kollegor hittar du nya former och modeller för att utveckla undervisning och examination.

Kompass

Utveckla ditt handledarskap — workshopserie om forskarhandledning

Få nya perspektiv på utmaningar i ditt handledarskap genom att delta i en eller flera workshoppar om forskarhandledning. Nyheter i höstens workshopserie fokuserar på etiskt handledarskap och interkulturell kommunikation. Favorit i repris är workshopen om regler och förordningar för forskarutbildningen just vid Stockholms universitet.

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skiclighet start
Pedagogeeks

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning