Aktuell högskolepedagogisk forskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Forskning
 5. Aktuell högskolepedagogisk forskning

Om Aktuell högskolepedagogisk forskning

Aktuell högskolepedagogisk forskning är nyhetsbrevet som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet. Redaktionen som består av universitetslärare vid sex olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning.

Aktuell högskolepedagogisk forskning

 • Bristande digital kompetens hindrar innovativa examinationslösningar 2020-04-29 En forskningsstudie vid norska lärosäten publicerad i tidskriften "European Journal of Higher Education" visar på ett stort motstånd mot digitala examinationer bland både akademiker och administratörer, trots universitetens incitament och officiella uttalanden som uppmuntrar till användning av dessa. Huvudförklaringen till detta menar författarna är bristen på digital kompetens bland universitetslärarna, som i och med det bromsar digitala innovationer och bevarar den fortsatta användningen av traditionella examinationer.
 • Sociala medier i undervisningen kan komplettera lärplattformen 2020-04-29 Sedan några år tillbaka har bildbaserade sociala nätverkstjänster som Instagram och Snapchat vuxit kraftigt världen över, och passerat Facebook i popularitet bland ungdomar. En metastudie i tidskriften The Internet and Higher Education inventerar den högskolepedagogiska forskningen om användningen av nyare sociala medier som digitala lärmiljöer i högre utbildning.
 • Digital undervisning utan mental härdsmälta: råd och rekommendationer 2020-04-29 Distansundervisning för med sig en rad pedagogiska möjligheter, men också stora utmaningar för de undervisande lärarna. En samstämmig forskning pekar ut tre områden som uppfattas som särskilt betungande: en ökad arbetsbelastning, känslan av isolering, och konsekvenserna av att aktiviteter i online-klassrummet kan pågå under dygnets alla timmar. Artikeln ”Burn Bright, Not Out”, publicerad i "Journal of Educators Online" beskriver strategier som kan lätta de största stressmomenten som ofta följer av övergången från campusundervisning till digitala kurser.
 • Den digitala novisen och tröskelbegreppen 2020-04-29 Tröskelbegrepp är ett fenomen som vi vanligtvis diskuterar i relation till våra studenters lärande. Det syftar på sådan särskilt svårgreppbar kunskap som, när studenten väl bemästrat den, har potential att påverka studentens hela förståelse av det studerade ämnet. Nu har en grupp forskare från Australien och USA i stället undersökt vilka tröskelbegrepp som lärare inom högre utbildning konfronteras med, när de för första gången ska ställa om från traditionell campus-undervisning till en digital utbildningskontext. Resultaten visar att övergången innebär såväl tekniska som pedagogiska utmaningar.
 • Fördelar och nackdelar med laboratorieundervisning på distans 2020-04-29 Fungerar det att undervisa laborationer på distans? Ja, säger forskningen och visar att det till och med kan underlätta studenternas lärande. En artikel i tidskriften International Review of Research in Open and Distributed Learning har organiserat och sammanställt den befintliga litteraturen för att jämföra den traditionella, reella laboratorieupplevelsen jämfört med icke-traditionella laboratorieupplevelser, som i sig kan ske i många former.
 • Muntans återkomst — om muntlig examination online 2020-04-29 Att examinera online-kurser tillförlitligt är en stor utmaning för universitet och högskolor, och den muntliga examinationen kan vara en del av lösningen. Det visar ett australiensisk forskarlag i en studie nyligen publicerad i tidskriften Assessment and Evaluation in Higher Education.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning. Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i månaden under höst- och vårtermin. För att få vårt nästa utskick fyller du bara i din e-postadress här:

Kontakta redaktionen

E-post: red.ceul@su.se

I redaktionen: Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Annika Forslund, Centrum för universitetslärarutbildning, Magdalena Holdar, Institutionen för kultur och estetik, Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier.