En konferens för forskare inom högre utbildning

Konferensen utgör en av få arenor där forskare inom fältet högre utbildning möts. Den första konferensen hölls i Lund 2018 och syftet var att bidra till dialog och skapa en mötesplats för forskare inom fältet högre utbildning.

Syftet med 2023-års konferens är fortsätta stärka forskningsfältet högre utbildning genom att samla forskare från olika discipliner för att diskutera forskning om högre utbildning i Sverige. Vi välkomnar bidrag med olika metodologiska och teoretiska ansatser, empiriska såväl som konceptuella, som belyser högre utbildning ur olika perspektiv, från mikro- till makronivå.

Konferensen arrangeras av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet i samarbete med tidskriften Högre utbildning.

Läs mer om konferensen här. Anmälan och lämna bidrag