Vad är NU2018?

NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. NU2018 är den sjätte NU-konferensen i ordningen.

Skicka in bidrag

Konferensens huvudtema Det akademiska lärarskapet motsvarar det internationella begreppet Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), där diskussionen om pedagogisk utveckling inom högre utbildning har sin grund i ett vetenskapligt förhållningssätt. Konferensen kommer att belysa komplexiteten i det akademiska lärarskapet och lyfter fram möjligheter och utmaningar i att utveckla en pedagogisk praktik i högskolan med ett vetenskapligt förhållningssätt till studenters lärande och till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vi välkomnar bidrag som behandlar planerade, pågående eller avslutade projekt med relevans till konferensens tema Det akademiska lärarskapet och dess tre underteman som belyser perspektiven studenten, läraren och högskolan. Deadline för att skicka in bidrag: 1 april 2018.

Viktiga datum

  • Deadline för att skicka in bidrag: 1 april
  • Sista anmälningsdag för deltagande: 15 september
  • Konferensdagar: 9–11 oktober

KONFERENSEN - NU2018

9–11 oktober 2018 i Västerås

Konferensen hålls i Aros Congress Center som är ett konferenscenter vid Vasaparken i centrala Västerås. Från Centralstationen är det endast 150 meter till Aros Congress Center. I direkt anslutning till Aros Congress Center finns ett parkeringshus med drygt 1500 parkeringsplatser.

Information och anmälan till NU2018