Sveriges universitets- & högskoleförbunds (SUHF) högskolepedagogiska konferens NU2024 genomförs i Umeå nästa gång. Konferensen genomförs på campus den 17-19 juni 2024 – skriv in i kalendern redan nu! Mer information och konferenstema presenteras via konferenswebb som publiceras före sommaren.

Kontaktperson är Lars Larsson, E-post: lars.larsson@umu.se

Läs mer om Sveriges universitets- & högskoleförbund