Universitets- och högskolerådets Högskolepedagogiska lyft bjuder in universitetslärare, pedagogiskt ansvariga och andra intresserade till minikonferens: Organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

Tid: 26 januari kl 09:45—12
Plats: Online via Zoom

Hur gynnas studenterna? Hur förankrar man bäst hos ledningen? Hur kan man samarbeta över fakultets-, institutions- och avdelningsgränser? Under 2021 beviljades åtta lärosäten utvecklingsmedel med syfte att genomföra utvecklingsprojekt under 2022. Nu har du möjlighet att ta del av deras arbete, lärdomar och goda exempel.

Medverkande lärosäten som beviljats medel

Läs mer och se inspelade samtal om projektens resultat

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 25 januari.

Läs mer om konferensen och boka plats!

 

Arrangör är HPU.

Om HPU

UHR har valt att samla resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning under begreppet Högskolepedagogisk utveckling. Här på webbplatsen för Högskolepedagogisk utveckling hittar du både de gemensamma resurserna för de båda uppdragen, och information som rör vart och ett av uppdragen. Läs mer