Kursledare

Vi kan utveckling av undervisning

Möt Centrum för universitetslärarutbildnings kursledare. Vi har ett genuint intresse för undervisning och lärande. Välkommen till våra kurser i högskolepedagogik.

Klara Bolander Laksov

Klara Bolander Laksov

Föreståndare CeUL, docent högskolepedagogik

Kurs: Pedagogiskt ledarskap och Forskarhandledning i teori och praktik

Tfn: 08-120 763 02    E-post: klara.bolander.laksov@edu.su.se

Tony Burden

Tony Burden

Universitetspedagogisk utvecklare, FD

Kurs: Introduction to teaching — for university teachers within the Faculty of Science

Tfn: 08-16 20 62    E-post: tony.burden@su.se

Jonas Collin

Mediepedagog och producent

Kurs: Producera digitala lärresurser

Tfn: 08-16 49 86    E-post: jcoll@dsv.su.se

Carina Carlhed Ydhag

Carina Carlhed Ydhag

Universitetslektor pedagogik

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik

Tfn: 08-16 30 87   E-post: carina.carlhed@edu.su.se

Stefan Ekecrantz

Stefan Ekecrantz

Docent pedagogik, universitetslektor högskolepedagogik

Kurs: Universitetslärarutbildning 2 HS

Tfn: 08-16 44 91    E-post: stefan.ekecrantz@su.se

Veronica Flodin

Veronica Flodin

Studierektor för VFU, didaktik utvecklare

Kurs: Universitetslärarutbildning 2 - Nat

Tfn: 08-120 765 98    E-post: veronica.flodin@mnd.su.se

Lena Geijer

Lena Geijer

Universitetslektor pedagogik

Kurs: Medverkar Universitetslärarutbildning 1, Professional development course 1: Teaching and Learning

Tfn: 08-12 07 6277    E-post: lena.geijer@edu.su.se

Lotta Jons

Lotta Jons

Universitetspedagogisk utvecklare, FD

Kurs: Universitetslärarutbildning 1, Kompetensutveckling för lärarutbildare (KUL)

Tfn: 08-16 4641    E-post: lotta.jons@su.se

Annika Käck

Annika Käck

Pedagogisk utvecklare

Utvecklare av webbresursen Pedagogiska meritportfölj

Tfn: 08-16 20 43    E-post: annkack@dsv.su.se

Cormac McGrath

Cormac McGrath

Universitetspedagogisk utvecklare, lektor i högskolepedagogik

Kurs: Introduktion till undervisning (För universitetslärare inom det humanvetenskapliga området), Professional development course 1: Teaching and Learning

Tfn: 08-16 3974    E-post: cormac.mcgrath@edu.su.se

Kirsti Niskanen

Professor historia

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik

Tfn: 08-16 39 05    E-post: kirsti.niskanen@historia.su.se

Ulf Olsson

Universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för data- och systemvetenskap

Kurs: Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended, Open Networked Learning, Digitala kompetenser för undervisning

Tfn: 08-16 15 36   E-post: ulf.olsson@su.se

Marie Sandström

Professor i rättshistoria

Kurs: Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - för dig som undervisar inom juridik

Tfn: 08-16 31 05   E-post: marie.sandstrom@juridicum.su.se

Inga Sanner

Inga Sanner

Professor i idéhistoria

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik

Tfn: 08-16 22 37   E-post: inga.sanner@idehist.su.se

Max Scheja

Max Scheja

Professor i högskolepedagogik

Kurs: Medverkar i Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - för dig som undervisar i jurdik

Tfn: 08-16 44 61   E-post: max.scheja@edu.su.se

Elias Schwieler

Elias Schwieler

Lektor i högskolepedagogik

Kurs: Professional development course 2 blended: Teaching and Learning in The Humanities & Social Sciences

Tfn: 08-16 28 12    E-post: elias.schwieler@su.se

Jesper Sollerman

Jesper Sollerman

Professor i astronomi

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik

Tfn: 08-553 785 54   E-post: jesper@astro.su.se

Jeanna Wennerberg

Jeanna Wennerberg

Vik. Universitetslektor

Kurs: Universitetslärarutbildning 2—HUMSAM

Tfn: 08-120 762 63    E-post: jeanna.wennerberg@edu.su.se

 

Kontakt CeUL:s kansli

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Föreståndare
Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om högskolepedagogiska kurser och övrig verksamhet

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind

Annika Forslund Tfn 08-16 2278

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 4093

Clas Hättestrand, ordförande
E-post: clas.hattestrand@su.se
Tfn: 08-16 2260