CeUL:s kansli

Postadress

Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress

Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress

Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Kontaktuppgifter CeUL:s kansli

Föreståndare

Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om kurser i högskolepedagogik och övrig verksamhet

E-post: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind Tfn 08-16 3165

Annika Forslund Tfn 08-16 2278
 

Ytterligare kontaktinformation finns i länkarna nedan