Nyheter

Nyheter

 • Foro: Clara Fagerlind Kreativa utvecklingsprojekt i fokus — pedagogiska ambassadörer berättar 2021-11-30 Utveckling av ny form för handledning av examensarbeten, digitalt lärande, digitala examinationer och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • NU2022 Högskolepedagogisk utvecklingskonferens med tema ”att synliggöra lärande” 2021-11-19 Konferensen NU2022 är Sveriges största mötesplats för spridning, dialog och debatt om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. Ta med dina kollegor och kom!
 • Lärare behöver utbildning för att undervisa i ALC-lärosalarna 2021-11-19 Fler nya ALC-lärosalar utformade för undervisningsmetoden ”Active Learning Classroom” (ALC) står klara. En ALC-lärosal är möblerad och utrustad med digital teknik för en studentaktiverande undervisning. För att få ihop teknik och pedagogik på ett bra sätt ges en introduktionsutbildning till salarna för universitetets lärare.
 • Studenter i grupp vid bord. Foto: Jens Olof Lasthein Workshop: Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper ─ introduktion till Samverkansinlärning 2021-10-25 Den pedagogiska modellen "Samverkans-Inlärning" hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Med samverkansinlärning ökar dina studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater.
 • Karolina Broman on Virtual reality as a way to visualise chemistry in 3D — a hands on workshop SAMTAL@SU: Virtual reality as a way to visualise chemistry in 3D — a hands on workshop 2021-10-18 How to use Virtual Reality to bring learning chemistry (or other subjects) to a new level of understanding. Meet and discuss Virtual Reality (VR) as a complement to plastic ball and stick models for visualising chemical structures in three dimensions.
 • Foto: Pixabay Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer 2021-10-14 Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Du deltar i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.
 • Universitetslärarutbildning 3 Ny kurs stödjer och meriterar dig som driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 2021-10-14 Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning och/eller som gynnar ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Nu startar den högskolepedagogiska fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3. Lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning).
 • Undervisning online Enkätundersökning: Allt fler studenter och lärare får undervisningen online att fungera 2021-09-07 Mycket har utvecklats och blivit bättre under året som gått, men nya utmaningar har också tillkommit. Det visar universitetets uppföljande undersökning av hur undervisningen online fungerat för studenter och lärare.
 • Digitala kompetenser Universitetslärarutbildning med inriktning mot digitala kompetenser 2021-08-18 Hur kan digital teknik i undervisningen öka dina studenters lärande och motivation? Högskolepedagogisk fortsättningskurs (UL2) för dig som vill lära mer om digitala lösningar som på ett pedagogiskt sätt stödjer lärande i högre utbildning.
 • Porträtt av Erika Höghede Vässa din presentationsteknik — en workshop i två delar 2021-08-11 Du är universitetslärare och vill ta kontroll över att det du förmedlar ordlöst i din lärosal eller inför dina kollegor, verkligen är det du vill få sagt. Vi kommunicerar ordlöst från och med att vi går in i en lärosal tills vi sedan lämnar den. Det sker oavsett om det är fysiskt eller digital undervisning, Deltagare som ser och hör oss gör bedömningar, omedvetna och medvetna, om det vi sammantaget förmedlat. Del 1: Självstudiekurs i Athena Del 2: Online-workshop med Zoom
 • Foto: Krister Nilsson Ett år med undervisning online — vad tycker studenter och lärare nu? 2021-06-01 Nu är det dags för en uppföljning av förra årets enkätundersökning där studenter och lärare delade med sig av sina erfarenheter av övergången till undervisning online i samband med Coronautbrottet. Vad har hänt sedan dess och hur har det gått?
 • Två universitetslärare på plats i hybridlärosal. Foto: Stockholms universitet Gör en djupdykning i hybridundervisning 2021-05-07 Läs din högskolepedagogiska kurs i hybridformat. I höst erbjuder Centrum för universitetslärarutbildning universitetets lärare att läsa baskursen UL1 på ett nytt sätt.
 • Pixabay Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2022 2021-04-21 Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du stödjer kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • E-learning conversation: Teaching the invisible student 2021-04-16 This is the second in our series of e-learning conversations, IKT-pedagogiska samtal, and the first in English. We invite you to take part in a conversation about the use of the camera in Zoom teaching (and meetings). Why do some students and colleagues turn off their cameras, and why might teachers want them to have them on?
 • IKT-pedagogiskt samtal: Asynkront, synkront eller flipped? 2021-04-16 I detta första IKT-pedagogiskt samtal bjuder vi in till ett samtal kring hur vi använder och skulle kunna använda tidsaspekten i undervisningen såväl online som på campus när den tiden kommer. Vad vill vi kunna göra tillsammans i realtid, och vad passar bättre att låta studenterna arbeta med när det passar dem?
 • IKT-pedagogiskt samtal: Blended och hybridundervisning 2021-04-16 Välkommen att vara med i det tredje IKT-pedagogiska samtal, denna gång om blended och hybridundervisning. Framtiden är oviss, och vi har lärt oss mycket om onlineundervisning, men nu längtar många lärare och studenter tillbaka till campusundervisningen. Samtidigt kan många föredra att fortsätta studera online. Ska vi kombinera online och campusundervisning? Vilka utmaningar finns när man samtidigt har studenter online och i seminarierummet eller föreläsningssalen? Är lösningen att har delar av kursen online och andra delar på campus?
 • Workshoppar om forskarhandledning Foto: Klara Bolander Laksov Utveckla dina handledningskompetenser — workshoppar för forskarhandledare 2021-02-05 En rad workshoppar på olika teman om just forskarhandledning ska leda till reflektion, dialog och utveckling av handledningskompetenser. Här får du som är forskarhandledare stöd att skapa de bästa förutsättningarna för doktorander du handleder att utvecklas till framtidens forskare och akademiker.
 • Una Cunningham. Foto: Annika Forslund IKT-pedagogiskt team stöttar utvecklingen av digital undervisning 2021-02-03 Universitetets lärare och institutioner ska få hjälp att utveckla sin pedagogiska verksamhet med olika verktyg i informations- och kommunikationsteknik.
 • Annika Johansson, pedagogisk ambassadör 2021 Årets pedagogiska ambassadörer startar nya utvecklingsprojekt om undervisning 2021-01-27 Digitalt lärande, digitala examinationer och utveckling av ny form för handledning av examensarbeten är några ämnen som lyfts av årets pedagogiska ambassadörer i nystartade utvecklingsprojekt. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning.
 • Kuben om akademiskt lärarskap Lärarkonferensen uppmärksammade online-undervisning 2020-11-25 Akademiskt lärarskap var huvudtemat vid Lärarkonferensen 19—20 november. Men många programpunkter handlade även om erfarenheter av och tips kring online-undervisning.
 • Temadag om undervisning online Virtuell Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap 2020-11-23 Universitetets Lärarkonferens2020 hålls online under två halvdagar 19—20 november 2020. E-lärande specialist Alastair Creelman från Linnéuniversitetet är keynote speaker med "After the storm, another world – what have we learned from covid-19?".
 • Hållbar forskarhandledning. Högskolepedagogisk temadag. Online: Högskolepedagogisk temadag om hållbar forskarhandledning 2020-11-05 Vilka orsaker och faktorer påverkar doktoranders välmående? Hur skapar vi en god miljö där doktorander har möjlighet att växa och utvecklas? Högskolepedagogisk temadag med gott om exempel och strategier för att uppnå just en hållbar forskarhandledning.
 • Samverkans-Inlärningskonferens vid Stockholms universitet Virtuell konferens: Om samverkansinlärning för ökad genomströmning 2020-10-01 Tillfälle för dig som undervisar vid Stockholms universitet att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction).
 • Var med fyll på innehållet i Lärarkonferens2020 2020-09-14 Välkommen att anmäla fler nya bidrag till Stockholms universitets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap, gärna med fokus på IKT-lösningar för digital/online-undervisning och -examination.
 • Student studera online Vårens online-undervisning ─ en utmaning med stor utvecklingspotential 2020-08-14 Centrum för universitetslärarutbildning presenterar nu de första resultaten från enkätstudien där studenter och lärare vid Stockholms universitet har besvarat frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online. En fördjupad analys av enkätsvaren presenteras i en rapport senare i höst.
 • Satsningar på öppen nätbaserad utbildning kan också finansieras av rektors kvalitetsmedel 2020-06-16 Utlysningen av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har kompletterats med möjligheten att även finansiera öppen nätbaserad utbildning. Sista ansökningsdag är 26 juni.
 • Enkät undersöker vårens distansundervisning 2020-06-01 Hur upplever studenter och lärare vårens distansundervisning? Vi behöver använda erfarenheterna för att stå bättre rustade inför framtiden och ge en hållbar undervisning.
 • Online Conference/Webinar: Getting every student ready for every class with Eric Mazur 2020-05-29
 • Aktuell högskolepedagogisk forskning Meningsfull Aktuell högskolepedagogisk forskning med tema digital undervisning 2020-05-08 Vad forskar man om just nu inom högre utbildning? Vad funderar du på när det gäller din egen undervisning och dina studenters lärande, eller vad är du nyfiken på?
 • Workshop om Responsbaserade textseminarier Virtuell workshop: Skapa engagerande och produktiva textseminarier 2020-03-18 Vill du ha mer aktiva, meningsfulla och produktiva textseminarier? Lär dig använda modellen Responsbaserade textseminarier som skapar engagemang och stödjer lärandet hos både skribenten och andra medverkande.
 • Nätverksträff med Administratörer för god utbildningsmiljö 10 mars Nätverksträff: Administratörer för god utbildningsmiljö om studentbemötande och rättigheter 2020-02-26 Studenter har rätt att påverka sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid universitetet? Vilka skyldigheter har institutionerna emot studenterna och vad är administratörens roll? Hur bemöter vi studenter på ett rättvist sätt och tillvaratar deras erfarenheter?
 • Lotta Jons Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2020-02-16 Universitetets institutioner har möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.
 • Lena Geijer och Tore Nilsson Synliggör din pedagogiska kompetens på universitetets mötesplats för dig som undervisar 2019-11-25 Du har fortfarande möjlighet att synliggöra din pedagogiska kompetens genom att dela med dig av hur du arbetar med utbildning och undervisning. Det gör du genom att lämna in ett bidrag till universitetets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap.
 • Pedagogiska ambassadörer Årets pedagogiska ambassadörer: tio universitetslärare berättar om smarta utvecklingsprojekt 2019-11-24 Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • Seminariedeltagare som arbetar i grupp vid ett bord ”Plötsligt blev jag studierektor” — seminarieserie om pedagogiskt ledarskap 2019-11-22 I seminarieserien Pedagogiskt ledarskap får du möjlighet att kompetensutveckla dig och få de verktyg du behöver för att vägleda och lyfta din institutions pedagogiska utvecklingsarbete samt att du blir tryggare i din roll.
 • Nätverksträff Administratörer för god utbildningsmiljö: tema studentstöd 2019-11-15 Hur kan studenter få pedagogiskt stöd på olika sätt för att klara sina studier? Lär dig mer om de resurser som finns vid universitetet som studiestöd, pedagogiskt stöd kring akademiskt skrivande och studieteknik, samt universitetsbibliotekets lärandestöd i Athena, sökhandledning med mera. Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med gästföreläsare från universitetsbiblioteket, studenthälsan och Studie- och språkverkstan.
 • Klara Bolander Laksov Klara Bolander Laksov är Sveriges första kvinnliga professor i högskolepedagogik 2019-11-14 Klara Bolander Laksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Målet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.
 • Gör din undervisning tillgänglig för en breddad studentgrupp Workshop: Gör din undervisning tillgänglig för en breddad studentgrupp 2019-10-24 Skapa en inkluderande och motiverande undervisning för studenter med olika förutsättningar och bakgrund. Med små förändringar av innehåll och form i dina kurser får du en variationsrik och tillgänglig undervisning som också ökar genomströmningen.
 • En jämställd akademi - verklighet eller myt? Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt? 2019-10-16 Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar vi oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi vår handlingsberedskap ifall konflikter uppstår.
 • Årets lärare 2019 Möt Årets lärare 2019 — om kreativitet i undervisningen 2019-10-03 Undervisning kan vara dötrist, tråkigt och alldeles alldeles underbart. Hur gör lärare för att hålla sitt engagemang och sitt intresse för att undervisa levande?
 • Workshop: Kursdesign för Athena 2019-09-19 Tillsammans med dina kollegor i ett lärarlag, lär er mer om kursdesign för universitetets lärplattform Athena. I workshopen arbetar ni med en kombination av ABC-metoden för utveckling av kursdesign och designmönster (en slags digitala resuser) skapade av en arbetsgrupp för pedagogiskt stöd speciellt för Athena.
 • Studenter Underlätta för studenter att klara svåra kurser 2019-06-18 Fem universitetslärare har möjlighet delta i utbildning om samverkansinlärning i höst. Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas med svåra, ofta inledande kurser. Du får verktyg att tillsammans med dina kollegor öka genomströmningen vid institutionens kurser. Du ingår också i ett nätverk med uppgift att bygga upp kunskap och erfarenhet om samverkansinlärning vid universitet.
 • equality Seminarium om utmaningar och möjligheter med jämställdhetsintegrering vid universitetet 2019-05-10 Alla universitet behöver och vill arbeta aktivt med frågor kring genus och jämställhet men vägen till ett verkligen jämställt universitet är inte självklar. Var med utveckla idéer om hur jämställdhetsintegrering kan genomsyra både våra institutioner och vår undervisning. Seminariet vänder sig till dig som undervisar, forskar eller arbetar administrativt vid universitetet.
 • Cormac McGrath Administratörsträff om kursvärderingar för utveckling av goda utbildningsmiljöer 2019-05-06 Hur ser utvecklingen ut av universitetets generella kurvärderingsverktyg? Hur kan man engagera studenter i kurs- och programutvärdering på kompletterande sätt? Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med tema kursvärderingar. Gäst är Cormac McGrath, universitetspedagogisk utvecklare.
 • Fotografi på studieadministratör Administratörer vill stödja arbete med utveckling av utbildningsmiljöer 2019-03-14 Nu startar nytt nätverk för administratörer som vill vara med och bidra till utveckling av universitetets utbildningsmiljöer. Tillsammans med kollegor från olika institutioner skapar vi en plattform för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration för hur du som administratör kan stödja arbetet med att skapa goda utbildningsmiljöer.
 • Pedagogiska ambassadörer De är årets pedagogiska ambassadörer 2019-02-22 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som driver ett projekt för utveckling av undervisning vid sin institution. Nu startar nya projekt om bland annat utveckling av undervisningsformer, bedömning av examensarbeten och lärarlagets digitala kompetens.
 • Pedagogisk idétävling 2019 Pedagogisk idétävling — utveckla din utbildning och bli briljant på projektledning 2019-01-24 Var med och tävla! Kom med idéer om hur din utbildning kan bli bättre! I vinstpotten — möjlighet att bli briljant på projektledning då du driver ett utvecklingsprojekt som bygger på din idé. Nu öppnar tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.
 • Tom Angelo professor innovatiov högskolepedagogisk utveckling Workshop: Hur väl lär de sig vad vi undervisar? En introduktion till klassrumsutvärdering 2018-10-12 Vad är klassrumsvärdering? Hur fungerar det och hur kan det hjälpa studenter att bli mer självständiga och effektiva i sitt lärande? Exempel på hur enkla flexibla sätt att bedöma studenters lärande kan hjälpa dem utveckla sitt eget lärande. Tips på riktlinjer för att lyckas med detta samt material och resurser för uppföljning.
 • NU2018 Bildpuff NU2018 — Det akademiska lärarskapet 2018-05-08 NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Under konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.
 • Pristagare i Pedagogisk idétävling 2018 Bästa utvecklingsidéerna prisade 2018-03-16 Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.
 • Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling 2018-02-26 Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.
 • Pedagogiska ambassadörer 2018 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda 2018-02-16 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.
 • Info Kursen Pedagogisk meritportfölj görs om till ny öppen webbresurs 2017-10-25 Centrum för universitetslärarutbildning arbetar om kursen Pedagogisk meritportfölj till en ny webbresurs för universitetets lärare. Förhoppningen är att ge ökat kontinuerligt stöd till undervisande personal att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj.
 • Max Scheja Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium 2016-08-30 Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?
 • Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015 Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter 2016-04-12 Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.
 • Foto på Klara Bolander Laksov Föreståndaren för nya CeUL: ”Ska bli oerhört spännande” 2014-10-15 Den 1 juli beslutade rektor att inrätta Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Syftet är att stärka utbildningen av universitetslärare och förtydliga utbildningens koppling till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik som pågår inom universitetet. Klara Bolander Laksov är föreståndare för CeUL.
 • CeUL etta Nytt centrum för universitetslärarutbildning 2014-09-19 Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, kommer att erbjuda kompetensutvecklande och behörighetsgivande utbildningar för lärare och doktorander inom undervisning och lärande på universitetsnivå. Utbildningarna ska utgöra en naturlig del i lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Kontakt CeUL:s kansli

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Föreståndare
Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om högskolepedagogiska kurser och övrig verksamhet

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind Tfn 08-16 3165

Annika Forslund Tfn 08-16 2278

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 4093

Clas Hättestrand, ordförande
E-post: clas.hattestrand@su.se
Tfn: 08-16 2260