Resurser

Pedagogiska resurser

Information och materialresurser med fokus på undervisning och lärande för universitetslärare som är användbart i undervisning t.ex. om lärandemål och betygskriterier, examination, plagiering, kursvärdering, IT i undervisningen, samt likabehandling.

 
tummnagel pedagogeeks

Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning

Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.

Högskolepedagogiska nätverk

Var med i nätverk om högskolepedagogisk fråga som intresserar dig

Att vara med i ett högskolepedagogiskt nätverk är en möjlighet för dig som vill lära mer om en specifik frågor kring undervisning och lärande. Nätverken ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?

Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Karin Larsson

E-mail: karin.larsson@edu.su.se

Aktuell högskolepedagogisk forskning