Pedagogeeks

 
Youtube ikon

Webb-TV som inspirerar och stödjer utveckling av undervisning

Centrum för universitetlärarutbildnings (CeUL) gör webb-TV program om undervisning och lärande för dig som är universitetslärare. Våra program hittar du på vår Youtube-kanal.

Vi har som fokus att inspirera och stödja utveckling av undervisning vid Stockholms universitet. Våra webb-TV-program utgår från användarnas behov och finns fritt tillgängliga under lång tid. Genom CeUL:s webb-TV kan du som är universitetslärare ta del av andra lärares tips och erfarenheter och fördjupade diskussioner om pedagogiska frågor när du vill – där du vill!

tummnagel pedagogeeks

Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning

Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.

Kontakt Pedagogeeks

Projektledare Annika Forslund

E-mail annika.forslund@su.se

Tfn 08-16 2278

Pedagogeeks 251x66

Se alla Pedagogeeks-avsnitt på Youtube:

Hittills har Pedagogeeks tagit upp:

 • Återkoppling till studenter
 • Akademiskt lärarskap
 • Akademisk litteracitet
 • Kursvärdering
 • Flipped Classroom
 • Handledning
 • Studentcentrerat lärande
 • Internationalisation (Engelska)
 • Normkritisk pedagogik
 • Pedagogiskt förändringsarbete
 • Plagiarism
 • Grupparbete
 • Digital examination
 • Kritiskt tänkande
 • Lärandets utmaningar