Akademiskt lärarskap

Akademiskt lärarskap

Rapporter om högskolepedagogik

CeUL ger ut flera olika rapporter om olika ämnen inom undervisning och lärande. Våra rapporter kommer främst i digital form.

Skapa pedagogisk meritportfölj med öppen webbresurs

Pedagogisk meritportfölj är en öppen webbresurs för dig som är universitetslärare och vill skapa, uppdatera eller vidareutveckla din digitala pedagogiska meritportfölj. En pedagogisk meritportfölj är viktig i samband med tjänsteansökan, befordran, utvecklingssamtal och annan redovisning av den pedagogiska skickligheten. 

tummnagel pedagogeeks

Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning

Samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Aktuell högskolepedagogisk forskning