I Södra huset finns en av universitetets ALC-lärosalar att användas för undervisning (det finns ytterligare fyra lärosalar i Albano). Lärosalen är speciellt utformad för undervisningsmetoden Active Learning Classroom (ALC) som är en varierad och studentaktiverande undervisning där fysiska möten kompletteras med digital teknik.

Dynamiskt rum som bjuder in till rörelse och grupparbete

För att skapa en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar studenter är ALC-salen möblerad för flexibilitet. Det finns fyra runda bord med plats för sex studenter vid varje bord. Varje bord har en egen stor pekskärm på väggen intill borden. Studenterna kan ha med sig egna datorer och koppla upp sig mot bordets gemensamma skärm eller använda en dator tillsammans. Det finns en stationär dator vid varje bord. Läraren har en egen lärarstation med en större pekskärm längst fram i salen. Läraren kan via sin station styra skärmarna på olika sätt.

Studenterna kan sitta i mindre grupper med tillgång till digital teknik som gemensamma pekskärmar där de kan titta på bilder, filmer, filer och skapa text, bild, modeller och så vidare. De kan också pendla mellan att arbeta i mindre grupper eller att diskutera i helgrupp eller få en miniföreläsning av sin lärare. Man kan till exempel jobba med case, visa exempel som alla kan se samtidigt eller experimentera med text i en handledningssituation.

Rummets möblering gör det smidigt för studenter att cirkulera till olika övningar, med stationer vid varje bord. På så vis kan man till exempel tydliggöra olika perspektiv för studenterna eller låta dem ge återkoppling på varandras arbete. Ett syfte med den fysiska miljön är att den ska vara drivande på ett sätt som stödjer aktivitet och lärande.

Lär dig undervisa i ALC-salen — teknik och pedagogik

Då lärosalen är tekniktung och för att du som lärare ska kunna rodda utrustningen på rätt, lätt och smidigt sätt behöver du gå en utbildning eller ALC-workshop som Centrum för universitetslärarutbildning ger. I workshoppen kombineras teknik och högskolepedagogik och du får med dig en förståelse för hur du med finess kan skapa din egna studentaktiverande undervisning i denna dynamiska sal.

Workshoppar om ALC-salen

Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

Tore Nilsson är lektor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Tore har varit med vid utformningen av lärosalen och är en av få lärare vid universitetet som hunnit utforska och undervisa i salen hittills. Han är också en av flera som håller i CeUL:s workshoppar som handlar om att undervisa i ALC-lärosalen.

—Det finns ingen magi i rummet av sig själv, utan det är vad vi lärare gör det till. Möjligheterna att utveckla undervisning som stödjer lärande är många och spännande, säger Tore.

Om du går någon av CeUL:s workshoppar om studentaktiverande lärande i en ALC-sal, får du stöd och kunskaper som hjälper dig komma igång med din undervisning i en ny miljö.

Var med och utveckla lärosalen

CeUL och universitetets Fastighetsavdelning hoppas att du som använder lärosalen under hösten 2021 fyller i ett utvärderingsformulär, så att salen kan finna sin ultimata utformning i samarbete med dig som är universitetslärare.

Här ligger ALC-salen

ALC-lärosalen är rum E225 i Södra huset, Hus E på plan 2.

Så här bokar du salen

ALC-lärosalen i Södra huset, och salarna i Albano finns att boka i Time-edit

Vart ringer jag för support om något inte fungerar?

Det finns ett telefonnummer till support i lärosalen. Supporten finns i huset och ska kunna komma med någorlunda kort varsel och hjälpa till.