Omvänt klassrum

Omvänt klassrum (flipped classroom)

Omvändt klassrum, eller flipped classroom som det kallas på engelska, är en  undervisningsmodell som byter plats på lärarens genomgångar och studenternas hemuppgifter. Studenterna tar del av kursinnehållet genom att till exempel lyssna på podcasts, läsa texter, titta på filmer eller inspelade föreläsningar.  I samband med kursmaterialets genomgång ombes studenterna ofta göra övningar och quiz som du kan använda för att planera uppföljande aktiviteter. Lektionstiden ägnas främst åt kunskapsfördjupande aktiviteter såsom tillämpningsövningar och diskussioner.

Pedagogeeks om flipped classroom

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Olivgrön knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Aktuell högskolepedagogisk forskning