Designa lärmiljöer

Designa och utveckla dina lärmiljöer

Hur du designar dina lärmiljöer kommer att påverka dina studenters lärande oavsett om du har planerat läraktiviteter i en fysisk eller digital miljö. Här hittar du inspirerande tips och resurser som stöttar dig när du vill designa och utveckla dina lärmiljöer.

ALC-lärosalen


 

Planera för fungerande hybridundervisning

Hybridundervisning innebär att studenter får ta del av sin utbildning både genom läraktiviteter som ges digitalt på distans och fysiskt på Campus, asynkront vid olika tillfällen eller synkront med studenter både online och på Campus vid samma tillfälle.

Aktivera dina studenter i en ALC-lärosal

ALC-metoden bygger på forskning om vikten av att få studenter aktiva i sitt lärande då det är deras bearbetning som leder till lärande. I Södra huset står nu universitetets första ALC-lärosal färdig att användas för din undervisning.

Planera för omvänt klassrum (flipped classroom)

Omvänt klassrum är en undervisnings-modell som byter plats på traditionella genomgångar och hemuppgifter. Studenterna tar del av kursinnehållet hemma genom till exempel inspelade föreläsningar och lektionstiden ägnas främst åt kunskapsfördjupande aktiviteter.

Öppen utbildning ─ Open Education

Öppen utbildning (eng. Open Education) innefattar många dimensioner. En sådan aspekt är att som lärare tillgängliggöra sina resurser från undervisningen öppet och digitalt så att andra lärare kan ta del av det undervisningsmaterial som du har utvecklat.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Olivgrön knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Aktuell högskolepedagogisk forskning