Examinera dina studenter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Resurser
  5. Examinera dina studenter

Examinera dina studenter

Genom examinationen får du som lärare ett kvitto på om kursens läraktiviteter har varit tillräckliga för att kunna uppnå kursens mål. En examination kan genomföras på många olika sätt. Den kan vara skriftlig eller muntlig, analog eller digital, individuell eller i grupp osv. Det vanligaste är att examinationen avslutar en kurs, men den kan även pågå kontinuerligt under kursens gång för att fortlöpande ge studenterna formativ återkoppling. Här hittar du inspiration som hjälper dig att utveckla dina examinationer.

Digital examination

Stockholms universitet erbjuder sina lärare flera olika digitala verktyg för att examinera sina studenter. Här hittar du information och inspiration kring digitala examinationer. 

Motverka plagiering

Plagiering är ett stort problem inom högre utbildning. Att motverka plagiering bidrar till att stödja och upprätthålla värdet av akademisk integritet och hederlighet. Här hittar du resurser som hjälper dig i ditt arbete med att motverka plagierning.

Omvandla din salstentamen till hemtentamen

I den här resursen får du konkreta råd och tips kring hur du bör tänka när du omvandlar din salstentamen till en rättssäker och reliabel digital hemtentamen.

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Universitetsblå knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Digitala stödsystem i undervisningen
Aktuell högskolepedagogisk forskning