Examinera studenter

Examinera

Om digital examination

Digital examination är examination via dator på campus eller online via dator/läsplatta/mobil. Inlämning kan ske anonymt eller med namn.

Motverka plagiering

Här hittar du plagieringshandboken "Att motverka plagiering - En handbok för lärare vid Stockholms universitet", länkar och kontaktuppgifter till olika resurser och personer som finns tillgängliga i syfte att ge stöd och råd kring hur man kan angripa plagiering ur ett helhetsperspektiv.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Aktuell högskolepedagogisk forskning