Examinera studenter

Examinera

Om digital examination

Digital examination är examination via dator på campus eller online via dator/läsplatta/mobil. Inlämning kan ske anonymt eller med namn.

Motverka plagiering

Här hittar du plagieringshandboken "Att motverka plagiering - En handbok för lärare vid Stockholms universitet", länkar och kontaktuppgifter till olika resurser och personer som finns tillgängliga i syfte att ge stöd och råd kring hur man kan angripa plagiering ur ett helhetsperspektiv.