Digitala verktyg gör att du lätt kan kommunicera med studenterna utanför lektionstid (Athena, quiz- och enkätverktyg m.m.). Men även under lektionerna kan digitala verktyg vara användbara. De kan till exempel bidra till att göra undervisningen mer interaktiv och låta vanligtvis “tysta” studenter få större utrymme (frågesporter, enkäter m.m.). Digitala verktyg kan även användas för kommunikation och samarbete mellan studenterna, till exempel via diskussionsforum; se också samarbetsskrivande som innebär att flera skriver (samtidigt) i samma dokument.

 

Verktyg

Funktionerna hos quiz-, enkätverktyg och s.k. klickers/mentimetrar är överlappande och de verktyg som nämns nedan kan användas via telefon/padda/dator.

Quiz- och enkätverktyg:

 

Samarbetsskrivande:

 

Kontakt: Hugues Engel, hugues.engel@su.se