Det finns flera sätt att låta studenter skriva gemensamt. I Athena finns en funktion som kan läggas in på en kurs som möjliggör att alla i kursen kan skriva i samma dokument samtidigt.

I en wiki går det att spåra vilken student som skrivit vad. Versionshantering är användbart för lärare för att läsa olika studenters skrivande. Vem har egentligen skrivit de väsentliga delarna? Det finns ju nackdelar med detta också - studenterna känner sig övervakade.

Verktyg för samarbetskrivande

Office 365: Alla studenter har tillgång till Office 365 (vi som lärare har endast tillgång till Office Online) vilket innebär att de kan samarbeta och skriva i samma dokument online.

Här finns också MS Teams (en del av Office 365) som är ett ganska intressant samarbetsverktyg med en wiki och möjlighet att starta specifika konversationer om specifika delar av en text. Tyvärr måste Teams klassas som asynkront verktyg vilket gör att närvarokänslan minskar.

Overleaf är ett verktyg som går att använda för samarbetsskrivande när det finns behov av att kunna koda information i LaTeX-format. Just nu testar Stockholms universitet en gemensam plattform för detta. Användare kan logga in med sitt SU-ID. Mer information.

Athena: Lägg till verktyget “word” i kursen. Studenterna kan skriva samtidigt i det gemensamma dokumentet och även spara ner det till egen dator. Däremot finns funktionen inte i de grupper (projekt) som studenterna själva kan skapa i Athena.