Genomföra undervisning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Resurser
  5. Genomföra undervisning
Genomföra undervisning

Digitalt handledningsstöd (SciPro)

Digital thesis support systems let you devote more of your allocated supervision time to provide feedback and advice students by reducing the load of administrative tasks.

Kamratstött lärande (Peer learning)

Let students be active and learn from each other.

Kommunikation

Digitala verktyg kan användas för kommunikation mellan läraren och studenterna både i och utanför klassrummet men även för kommunikation studenterna emellan.

Lärandeanalys (Learning Analytics)

Tack vare de system som vi använder inom undervisning har vi som lärare tillgång till information som vi kan analysera och utnyttja för att förbättra vår undervisningen och studenternas lärande.

Samarbetsskrivande

Att skriva tillsammans, mer eller mindre samtidigt, är mycket vanligt från små korta texter till examensarbeten på kandidatnivå.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Aktuell högskolepedagogisk forskning