IKT-pedagogiska samtal

IKT-pedagogiska samtal

IKT-pedagogiska teamet bjuder in till universitetsövergripande kollegiala samtal kring aktuella IKT-pedagogiska frågor. Samtalen genomförs under en timme, online via Zoom, och modereras av någon eller några av medlemmarna i det IKT-pedagogiska teamet. Alla som är intresserade är välkomna. Ingen anmälan krävs.

Läs mer om IKT-pedagogiskt stöd

IKT-pedagogisk frågelåda. Foto: Pixabay

Maila gärna dina frågor om IKT i undervisningen till oss. Vi arbetar just nu med att bygga en FAQ, så fråga på!

E-post: IKTpedagogik@su.se

Vi som svarar på frågorna är IKT-pedagogiska teamet vid SU:

Stefan T Karlsson, Institutionen för data- och systemvetenskap
Ola Palm, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Christine Storr, Juridiska institutionen

Vad menas med IKT?

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg menas datorer, lärplatta, digitalkamera, mobiltelefon och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting.