IKT-pedagogiskt stöd

  Behovsinventering kring IKT-pedagogik

  Pedagogiska kontaktpersoner eller de individer som dessa hänvisade till kontaktades i tre olika grupper och intervjutider på 30 minuter per institution bokades in. Samtal genomfördes 11 november tom 18 december 2020 med representanter för 40 institutioner och enheter. Inför intervju meddelades intervjufrågorna till deltagarna. Påminnelser skickades 14 dec till 9 institutioner.

  Nystartat IKT-pedagogiskt team hjälper universitetslärare klara digital undervisning

  Med snart ett års pågående Corona-pandemi kämpar universitetets lärare fortfarande med att hitta hållbara pedagogiska och tekniska lösningar kring digital undervisning och examination. Med regeringsmedel öronmärkta för att öka lärares digitala kompetens startar nu Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) ett projekt där ett nytt IKT-pedagogiskt team ska arbeta med att stödja universitetets lärare och institutioner att utveckla sin pedagogiska verksamhet med hjälp av olika IKT-verktyg.

  Läs mer om projektet och IKT-pedaogiska teamet

  Virtuella verkstäder - pedagogisk utveckling med stöd av digitala verktyg

  IKT-pedagogiska teamet erbjuder nu fortbildning i form av en timme långa laborativa workshoppar som vi kallar för virtuella verkstäder. Utbudet av dessa verkstäder kommer till stor del styras av efterfrågan och behov som finns ute i verksamheten och vi kommer inledningsvis att anpassa utbudet efter den behovsinventering som genomfördes innan projektet startades. Aktuellt utbud hittar du under fliken Utbildningar eller via länken nedan.

  Läs mer om våra virtuella verkstäder

  IKT-pedagogisk frågelåda grund för kommande FAQ

  Projektet, teamet, verksamheten och denna webbsida är under uppbyggnad, men redan nu har du möjlighet att kontakta teamet med pedagogiska frågor om IKT i undervisningen. Mejla via IKT-pedagogiska frågelådan i högerspalten här på webbsidan.

  IKT-pedagogisk frågelåda. Foto: Pixabay

  Maila gärna dina frågor om IKT i undervisningen till oss. Vi arbetar just nu med att bygga en FAQ, så fråga på!

  E-post: IKTpedagogik@su.se

  Vi som svarar på frågorna är IKT-pedagogiska teamet vid SU:

  Stefan T Karlsson, Institutionen för data- och systemvetenskap
  Ola Palm, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
  Christine Storr, Juridiska institutionen

  Vad menas med IKT?

  IKT står för informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg menas datorer, lärplatta, digitalkamera, mobiltelefon och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting.