Det är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) vid Stockholms universitet som nu startar webb-TV med den nyproducerade programserien Pedagogeeks. Avsikten är att tillgängliggöra en fördjupad diskussion om högskolepedagogiska frågor utifrån forskning för att bidra till utveckling av undervisning vid universitet. Varje program tar därför avstamp i en eller flera forskningsartiklar kring ett aktuellt ämne.

Först ut är programmet om återkoppling

Programledare Klara Bolander Laksov, lektor i högskolepedagogik med gäst Max Scheja, professor i högskolepedagogik. Foto: Jonas Collin
Programledare Klara Bolander Laksov, lektor i högskolepedagogik med gäst Max Scheja, professor i högskolepedagogik. Foto: Jonas Collin

─ Återkoppling är ett återkommande tema när det gäller vad studenter saknar eller vill ha mer av i sin utbildning. Samtidigt vet vi att återkoppling är en av de faktorer som bidrar mest till studenters lärande, säger programledare Klara Bolander Laksov, lektor i högskolepedagogik. ─  I programmet lyfts frågor om hur vi bättre kan förstå och hantera studenternas behov av återkoppling. Min första gäst är Max Scheja som är professor i högskolepedagogik och vi samtalar kring återkoppling som pedagogiskt verktyg för studenters lärande, säger Bolander Laksov.

Webb-TV som kompetensutveckling

Med webb-TV har CeUL som fokus att inspirera och stödja utveckling av undervisning vid universitetet. En central tanke i programproduktionen är att man vill utgå från lärarnas behov och att programmen ska finnas fritt tillgängliga under lång tid. Därför har man valt att skapa en kanal på Youtube, vilket öppnar upp för universitetslärare att kunna ta del av andra lärares tips och erfarenheter och fördjupade diskussioner om pedagogiska frågor. Bolander Laksov tipsar om att ett lärarlag skulle kunna se ett program av Pedagogeeks tillsammans som inledning till en diskussion om ett särskilt ämne vid t ex en institutionsdag.

I Pedagogeeks framöver

Ambitionen är att under vår- och hösttermin 2016 publicera ett program i månaden. Kommande program kommer att ta upp akademiskt lärarskap och akademisk litteracitet. Pedagogeeks tar sedan sommaruppehåll för att fortsätta i september med flera spännande samtal kring aktuella ämnen om undervisning och lärande.

Se programmet Pedagogeeks - Återkoppling till studenter