Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online. Vid en övergång till undervisning online går vi igenom olika steg där vi har olika slags behov. CeUL:s stöd delas därför in de tre nivåer:

Kom igång med tekniken

För dig som behöver hjälp här och nu och inte har särskilt stor erfarenhet av att använda digitala verktyg som till exempel Zoom, Athena och Exia.

 

Pedagogiska perspektiv i online-miljö

Pedagogiska överväganden och digitala hjälpmedel för dig som har liten eller ingen erfarenhet av att undervisa online.

Utveckling av online-undervisning

För dig som vill bli en bättre online-lärare och utveckla undervisningens flexibilitet med hjälp av digitala verktyg och resurser. Du planerar för en digital omställning av undervisningen och online-undervisning i ett längre perspektiv.

 

Dela tips om online-undervisning här

Har du förslag på lösningar, program, idéer för undervisning eller examination? Dela gärna med dig till dina lärarkollegor på denna digital anslagstavla:

Lärare vid Stockholms universitet delar erfarenheter av undervisning och examination