Planera undervisning

Planera undervisning
ALC-salen

Ny dynamisk ALC-lärosal för studentaktiverande undervisning

I Södra huset står nu universitetets första ALC-lärosal färdig att användas för undervisning. Lärosalen är speciellt utformad för undervisningsmetoden Active Learning Classroom (ALC).

Omvänt klassrum

Planera för omvänt klassrum (eng. flipped classroom), en undervisningsmetod som kan användas som alternativ till traditionella föreläsningar och där föreläsningsmaterialet ofta är videoinspelat.

Upphovsrätt

Upphovsrätt kan upplevas som krångligt att efterleva, men det finns här samlat tips och råd om hur vi kan använda andras material eller dela med oss av vårt eget arbete till studenter och kollegor.

Ljud- och videoinspelningar

Spela in, spara och distribuera. Korta ljudinspelningar och videoinspelningar blir alltmer populära både som förtydligande komplement till föreläsningar och som material i omvänt klassrum.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Aktuell högskolepedagogisk forskning