Planera undervisning

Planera undervisning

Omvänt klassrum (flipped classroom)

Planera för flipped classroom (sv. ’omvänt klassrum’), en undervisningsmetod som kan användas som alternativ till traditionella föreläsningar och där föreläsningsmaterialet ofta är videoinspelat.

Upphovsrätt

Upphovsrätt kan upplevas som krångligt att efterleva, men det finns här samlat tips och råd om hur vi kan använda andras material eller dela med oss av vårt eget arbete till studenter och kollegor.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Aktuell högskolepedagogisk forskning