Athena

Lärplattformen Athena (It´s Learning)

Athena är Stockholms universitets lär- och samarbetsplattform där du som lärare kan planera, organisera och genomföra pedagogiska inslag i dina kurser. Här kan du bl.a. kommunicera med dina studenter i kursen via meddelandefunktion och anslag, skapa pedagogiska samarbetsytor via diskussionsforum och delade dokument eller skapa inlämningsuppgifter, quizar och digitala tentor.

Logga in på Athena

Pedagogik för Athena

Flera aktörer bidrar på olika sätt för att stödja dig som lärare att skapa kurser i universitetets nya webbaserade lär- och samarbetsplattform Athena. För att kurserna på bästa sätt ska underlätta studenters lärande antar vi här ett pedagogiskt perspektiv vid kursdesign i Athena och lyfter resurser som kan hjälpa dig nå det målet.

Kom igång med Athena i undervisningen

På medarbetarwebben finns ett antal resurser som hjälper dig lägga upp en kurs i lärplattformen Athena. Här nedan har vi sammanställt några av dessa resurser för att du lättare ska hitta rätt och komma igång.

Boka Athena-utbildning med IT-avdelningen

Här hittar du de resurser som finns om Athena på Medarbetarwebben.

FAQ om Athena

På Medarbetarwebben hittar du en samling med vanliga frågor och svar om universitetets lärplattform Athena.

Skapa pedagogiska planeringar i Athena

I Athena finns en funktion för att skapa pedagogiska planeringar, där du kan samla och strukturera kursinformation, kursmaterial och läraktiviteter på ett sätt som synliggör lärprocesser och underlättar både din egen undervisning och studenternas studier.

CeUL-torget i Athena - en arena för kollegialt lärande

CeUL-torget är en är en ny pedagogisk arena vid Stockholms universitet där universitetslärare kan diskutera undervisning och dela med sig av sina bästa högskolepedagogiska tips.

Använd smarta designmönster för kursutveckling i Athena

Du kan skapa och utveckla din kurs i Athena med hjälp av ”designmönster”. Flera olika designmönster finns samlade i universitetets öppna databas Stockholm University data repository, fritt för dig som är universitetslärare att inspireras av och använda.

Serviceportalens supportsidor om Athena

Här hittar du de resurser som finns om Athena i Serviceportalen.

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Universitetsblå knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Digitala stödsystem i undervisningen
Aktuell högskolepedagogisk forskning