Exia

Tentamenstjänsten Exia

Tentamenstjänsten Exia är Stockholms universitets digitala tentamenssystem som tillhandahåller digital tentamen via ett webbaserat gränssnitt och stödjer flera olika frågetyper som bl. a. essäfrågor, flervalsfrågor, kamratbedömning, öppen tentamen, hemtentamen, bedömning och anonymisering.

Logga in i Exia

Exia - digitala examinationer

Exia är det digitala examensverktyg som Stockholms universitet använder. Exia är en tjänst du beställer via Serviceportalen och stödjer allt från essäfrågor, flervalsfrågor, kamratbedömning, öppen tentamen, hemtentamen, bedömning och anonymisering.

Serviceportalens supportsidor om Exia

Här hittar du de resurser som finns om Tentamenstjänsten i Serviceportalen.

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Universitetsblå knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Digitala stödsystem i undervisningen
Aktuell högskolepedagogisk forskning